Miia Nippala, kokoomus, Orivesi - Ehdolla kuntavaaleissa 2021 numerolla 67

Olen 40- vuotias perhetukikeskuksen johtaja ja sijaisäiti. Koulutukseltani olen kätilö (YAMK). Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritin sosiaali –ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmasta.

Olen äiti kahdelle biologiselle lapselle sekä sijaisäiti yhdelle lapselle. Lisäksi perheeseeni kuuluu yrittäjänä toimiva puoliso ja kaksi iloista tiibetinspanielia. Kerran kuukaudessa toimimme myös tukiperheenä yhdelle lapselle.

Työelämäni olen tehnyt sosiaali –ja terveysalalla ja asiakkaita on ollut vauvasta vaariin ja kaikkea siltä väliltä. Viimeiset 12 vuotta olen toiminut esimiehenä julkisella sektorilla eri sosiaali –ja terveysalan yksiköissä. Vuoden verran sain työkokemusta myös yksityisestä IT-alan yrityksestä asiakasvastaavana. Vaativien työtehtävien vuoksi minulla on kehittynyt hyvä organisointi- ja paineensietokyky. Ihmisenä olen avoin, rohkea, positiivinen ja luotettava. Työelämässä saan usein palautetta siitä, että olen tiimipelaaja ja kuuntelen toisia. Pidän ihmisten kanssa työskentelystä ja minua on helppo lähestyä. Osaan tehdä myös tiukkoja päätöksiä asian niin vaatiessa. Työotettani voisi kuvailla sanoilla: Lujasti lempeä, ihminen ihmiselle.

Ammatillisesta osaamisesta ja kokemuksesta sekä persoonallisista vahvuuksista johtuen olisin ihminen paikallaan myös kaupunginvaltuutettuna. Uutena kuntalaisena minulla on innovatiivisuutta ja rohkeutta nähdä asioita uusin silmin. Teen mielelläni ja intohimoisesti työtä kuntalaisten hyvinvoinnin eteen ja Oriveden kaupungin kehittämiseksi entistä elinvoimaisemmaksi.

Olen ehdolla Orivedellä - Miia NippalaSydämen asialla perheet ja lastensuojelu

Lastensuojelutyö on imaissut minut mukaansa ja se onkin sydämenasiani. Monet lapset ja nuoret voivat yhä huonommin ja näen päivittäin työssäni perhetukikeskuksen johtajana isoja haasteita lasten, -nuorten –ja perheiden elämässä. Päihteet ja sen moninaiset ikävät seuraukset näyttelevät yhä useamman nuoren kohdalla. Ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen tulee panostaa. Koronan aiheuttama poikkeustilanne on lisännyt lapsiperheiden arjen kuormittavuutta ja tukiperheitä tarvitaan lisää. Parhaimmillaan tukiperhetoiminnassa syntyy merkityksellisiä ja kestäviä ihmissuhteita.

Ammattilaisten ja viranomaisten saumatonta yhteistyötä tulee kehittää ja palveluita tehostaa. Perheiden pitää saada apua oikea-aikaisesti ja kunnan on tarjottava riittävät tukitoimet arkeen. On tärkeää, että kouluissa on opettajien tukena riittävästi koulunkäynninohjaajia, koulupsykologeja ja koulukuraattoreita. Koulu on merkittävässä roolissa lapsen ja nuoren elämässä ja nämä palvelut on turvattava lastemme tueksi myös tulevaisuudessa. Lapset ja nuoret ovat meidän tulevaisuus, heihin kannattaa investoida.

Sano KYLLÄ Oriveden uudistamiselleKehittyvä ja houkutteleva Orivesi

Me löysimme unelmiemme kodin Orivedeltä Längelmäveden ääreltä. Tämä kaikki oli sattumien summa. Minulle tuli positiivisena yllätyksenä muun muassa erittäin kätevä suora ja nopea junayhteys Tampereelle ja loistavat koulukyytijärjestelyt perheemme asettuessa Oriveden Suomasemalle hieman syrjäisemmälle seudulle. Orivedelle tulee saada uusia perheitä ja yksi houkutustekijä olisi järvenrantatontit. Koronavuosi on nostanut maaseutujen arvostusta asuinympäristönä ja tämä toimisi vetovoimatekijänä. Sen lisäksi tarvitaan pientalouksille ja lapsiperheille uusia koteja palveluiden läheisyyteen.

Yrityksille on luotava mahdollisuuksia asettua Orivedelle. Yrittäjät ovat merkittävässä roolissa työllisyyden näkökulmasta ja kunnan hyvinvoinnin sekä talouden kannalta. Uutta kasvua Orivedelle saadaan nimenomaan yritysten myötä. Siksi siihen pitää tavoitteellisesti panostaa.

Ole ylpeä kodistasi

Kunta, Orivesi, on kotimme. Koti on meille rakas ja tärkeä paikka. Meidän tulee rohkeasti mainostaa kotikuntaamme ja olla ylpeitä siitä mitä meillä on. Markkinointiin, mainontaan ja viestintään tulee käyttää monipuolisia keinoja ja välineitä. Orivesi on sijainniltaan erinomaisella paikalla ja liikenneyhteydet ovat hyvät niin julkisilla kuin omalla autolla liikkuessa, joskin liikenneyhteyksiä tulee vielä kehittää lisää. Orivesi on monien mahdollisuuksien kaupunki, joten positiivisella otteella eteenpäin rakentamaan entistä elinvoimaisempaa Orivettä. Meitä kaikkia tarvitaan edistämään yhteistä hyvää.

Längelmävesi